Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Dân số - lao động

Dân số - Lao động xã Ninh Phụng

Dân số - Lao động xã Ninh Phụng
1. Dân số: Theo số liệu điều tra, năm 2010 toàn xã có 11.756 nhân khẩu với 2.719 hộ, bình quân có 4,32 người/hộ, mật độ dân số 13,9 người/km2 . Dân số của xã được phân bố trên 8 thôn, tỷ lệ tăng dân số năm 2011 ở mức 1%0 . Trên địa bàn xã không có hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

          1. Dân số:

          Theo số liệu điều tra, năm 2010 toàn xã có 11.756 nhân khẩu với 2.719 hộ, bình quân có 4,32 người/hộ, mật độ dân số 13,9 người/km2 . Dân số của xã được phân bố trên 8 thôn, tỷ lệ tăng dân số năm 2011 ở  mức 1%0 . Trên địa bàn xã không có hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

          2. Lao động:

          Tổng số người trong độ tuổi lao động là 6.700 người, chiếm 57% dân số. Số lao động có việc làm, đang làm việc trogn các ngành kinh tế là 6.566 người, chiếm 98% tổng số người trong độ tuổi lao động, trong đó: Số lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp là 4.666 người, chiếm 71,06% số lao động có việc làm; lao động đang làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản là 400 người, chiếm 6,09% số lao động có việc làm. Lao động đang làm việc trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, ngành nghề khác có 1500 người, chiếm 22,84% số lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế. Lao động đã qua đào tạo, dạy nghề thông qua các lớp tập huấn, huấn luyện là 2.626 người, chiếm 39,19% tổng số người trong độ tuổi lao động.

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

5/22/2019 7:32:37 AM

^ Về đầu trang