Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Lĩnh vực Lao động, Thương binh và xã hội

Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài

Danh  mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài

DANH MỤC TÀI LIỆU CÓ NGUỒN GỐC BÊN NGOÀI

  Bộ phận/Lĩnh vực: LĐTBXH

TT

Tên tài liệu

Ký hiệu/phiên bản

Nơi ban hành

Năm ban hành

Ghi chú

1

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 

136/2013/NĐ-CP

Chính phủ

21/10/2013

2

Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Bộ LĐTBXH

Bộ Tài chính

24/10/2014

3

Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Bộ LĐTBXH

Bộ Tài chính

         12/5/2016

4

Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi

06/2011/NĐ-CP

 

Chính phủ

 

14/01/2011

5

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật

 

28/2012/NĐ-CP

Chính phủ

       10/4/2012

6

Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Liên Bộ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT

Bộ LĐTBXH

Bộ Y tế

Bộ Tài chính

Bộ GDĐT

        28/12/2012

7

Quyết định số 3340/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về công bố thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

3340/QĐ-UBND

UBND tỉnh Khánh Hòa

31/10/2016

8

Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về ban hành quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH theo cơ chế một cửa liên thông

3554/QĐ-UBND

UBND tỉnh Khánh Hòa

23/11/2016

9

Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

04/2012/UBTVQH13

Quốc hội

16/7/2012

10

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công

31/2013/NĐ-CP

Chính phủ

09/4/2013

11

Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân

05/2013/TT-BLĐTBXH

Bộ LĐTBXH

15/5/2013

12

Thông tư 16/2014/TT-LĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

16/2014/TT-LĐTBXH

Bộ LĐTBXH

30/7/2014

13

Thông tư Liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH

Bộ Y tế

Bộ LĐTBXH

18/11/2013

14

Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

 

05/2012/UBTVQH13

Quốc hội

20/10/2012

15

Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

 

56/2013/NĐ-CP

Chính phủ

22/5/2013

16

Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ tài chính hướng dẫn chế độ điều dưỡng, phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân, quản lý các công trình ghi công nghĩa trang

13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC

Bộ LĐTBXH

Bộ Tài chính

03/6/2014

17

Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

62/2011/QĐ-TTg

Chính phủ

09/11/2011

 

Người lập

 

Phê duyệt

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Kỷ niệm các ngày lễ lớnCổng Dịch vụ công Quốc giabaner phong chong dichbineĐại hội đảngDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC dành cho tổ chức, người dân và doanh nghiệpĐánh giá CCHC dành cho cán bộ, công chức, viên chứcHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

6/10/2023 8:01:28 AM

^ Về đầu trang