Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Giáo dục - Nội vụ

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

NINH PHỤNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

Lĩnh vực Tín ngưỡng, Tôn giáo

Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 

 1. 1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 1. 2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 1. 3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 1. 4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 1. 5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

 1. 6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 1. 7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

 1. 8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung  đến địa bàn xã khác

 1. 9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 1. 10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng

Quyết định số 2425/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa

 1. 1

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

 1. 2

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 1. 3

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 1. 4

Thủ tục tặng danh hiệu Gia đình văn hóa

 

 1. 5

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

Xem và tải Quyết định số 932/QĐ-UBND tại đây

Họ tên*
Email*
Bình luận*
DV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Hệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/18/2019 6:36:21 PM

^ Về đầu trang