Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tư pháp - Hộ tịch

Danh mục TTHC lĩnh vực tư pháp

Danh mục TTHC lĩnh vực tư pháp

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP

(Gồm 45 TTHC)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực Hộ tịch: 17 TTHC (Quyết định số 2620/QĐ-UBND ngày 13/8/2019)

1

Đăng ký khai sinh

2

Đăng ký kết hôn

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Đăng ký khai tử

6

Đăng ký khai sinh lưu động

7

Đăng ký kết hôn lưu động

8

Đăng ký khai tử lưu động

9

Đăng ký giám hộ

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

11

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi; bổ sung hộ tịch

12

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13

Đăng ký lại khai sinh

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

Đăng ký lại kết hôn

16

Đăng ký lại khai tử

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

II

Lĩnh vực chứng thực: 11 TTHC (Quyết định số 1530/QĐ-UBND ngày 01/6/2018)

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp động, giao dịch

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng giao dịch

6

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

8

Chứng thực di chúc

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

III

Lĩnh vực nuôi con nuôi: 02 TTHC (Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 30/7/2019)

1

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

2

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

IV

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 04 TTHC (Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 30/10/2018)

1

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

V

Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật: 02 TTHC (Quyết định 316/QĐ-UBND ngày 26/01/2018)

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

VI

Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng: 08 TTHC (Quyết định 475/QĐ-UBND ngày 09/02/2018)

1

Thủ tục tiếp công dân

2

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

3

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

4

Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã

5

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập

6

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

7

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

8

Thủ tục thực hiện việc giải trình

VII

Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 04 TTHC (Quyết định 2954/QĐ-UBND ngày 04/10/2018)

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

2

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
WMlJHu
10/19/2020 2:08:09 AM

r3zm01 http://pills2sale.com/ levitra nizagara

Kỷ niệm các ngày lễ lớnCổng Dịch vụ công Quốc giabaner phong chong dichDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC dành cho tổ chức, người dân và doanh nghiệpĐánh giá CCHC dành cho cán bộ, công chức, viên chứcHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/29/2020 5:09:29 PM

^ Về đầu trang