Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Hồ sơ ứng cử

ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NINH PHỤNG NHIỆM KỲ 2021-2026 (Mẫu số 06/HĐBC-HĐND)

ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ NINH PHỤNG NHIỆM KỲ 2021-2026 (Mẫu số 06/HĐBC-HĐND)

Mẫu số 06/HĐBC-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐƠN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  XÃ NINH PHỤNG

NHIỆM KỲ 2021-2021

Kính gửi: Ủy ban bầu cử xã Ninh Phụng

1. Họ và tên thường dùng:...............................................................................

2. Họ và tên khai sinh: ...................................................................................

Các bí danh/tên gọi khác:................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: ............................... 4. Giới tính: ..........................

5. Quốc tịch:....................................................................................................

6. Nơi đăng ký khai sinh:................................................................................

7. Quê quán: ...................................................................................................

8. Nơi đăng ký thường trú: .............................................................................

Nơi ở hiện nay:  ..............................................................................................

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Căn cước công dân:...................................................

Ngày cấp: .................................        Cơ quan cấp: .................................................

10. Dân tộc: ............................................. 11. Tôn giáo: ................................

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: ......................................................................................

- Chuyên môn, nghiệp vụ: ...............................................................................

- Học vị: ..................................         .........Học hàm:.................................................

- Lý luận chính trị: ...........................................................................................

- Ngoại ngữ: .....................................................................................................

13. Nghề nghiệp hiện nay: ...............................................................................

14. Chức vụ:

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ..................................

- Chức vụ trong Đảng, đoàn thể: ......................................................................

15. Nơi công tác: ..............................................................................................

 

16. Địa chỉ liên hệ:         ............................................................................................

Số điện thoại cơ quan/nơi làm việc: .............................           Số điện thoại nhà riêng: …………............................................................................................................

Số điện thoại di động: ...................................E-mail: ..............................................

Căn cứ vào các điều 2, 3, 37 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và Điều 7 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Vậy tôi làm đơn này để ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Ninh Phụng nhiệm kỳ 2021-2026.

 

.............., ngày  ....... tháng ..... năm 2021

                                                           Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
brEhV
4/19/2022 8:53:45 AM

http://imrdsoacha.gov.co/silvitra-120mg-qrms

Kỷ niệm các ngày lễ lớnCổng Dịch vụ công Quốc giabaner phong chong dichbineĐại hội đảngDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC dành cho tổ chức, người dân và doanh nghiệpĐánh giá CCHC dành cho cán bộ, công chức, viên chứcHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/9/2022 11:50:22 AM

^ Về đầu trang