Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập

Hội đồng nhân dân

 Ông: Lê Văn Bình - Chủ tịch Hội đồng nhân dân

 DĐ: 0914040747        

 Email: 

 

 

 

 Ông: Phạm Sách - Phó Chủ tịch HĐND

 DĐ: 0914199418

 Email: 

 

 

 

 Ông: Ngô Thanh Hùng - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND

 DĐ: 0995388932                                              

 Email: 

 

 

 

 Bà: Phạm Thị Xuân Thắm - Phó Ban Kinh tế - Xã hội HĐND

 DĐ: 0936129577

 

 

 

 

 Ông: Trần Quốc Giang - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND

 DĐ: 01688633526

 Email: 

 

 

 

 Ông: Nguyễn Mỹ Thuật - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND

 DĐ: 0905074926

 

 

 

 

 Bà: Nguyễn Thị Điển - Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND

 DĐ: 01289481859

 

 

 

 

 Ông: Ngô Đình Hiển - Trưởng Ban Pháp chế HĐND

 DĐ: 0935870146

 

 

 

 

 Ông: Nguyễn Hữu Thọ - Phó Ban Pháp chế HĐND

 DĐ: 0988395330

 

 

 

 

 Ông: Phạm Riết - Ủy viên Ban Pháp chế HĐND

 DĐ: 0961827645

 

 

 

 

 Ông: Nguyễn A - Ủy viên Ban Pháp chế HĐND

 DĐ: 0993453739

 

 

 

 

 Bà: Đỗ Thị Thanh - Ủy viên Ban Pháp chế HĐND

 DĐ: 0979222408

 

 

 

 

 Ông: Nguyễn Ngọc Ẩn - Đại biểu HĐND

 DĐ: 0935532083          

 

 

 

 

 Ông: Trần Ngọc Chinh - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 01699844413  CQ: (058) 3614239  

 Email: ntchinh.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 Ông: Võ Văn Đông - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 0906440251  CQ: (058) 3620442   

 Email: 

 

 

 

 Bà: Nguyễn Thị Thu Hà - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ:

 

 

 

 

 Bà: Nguyễn Thị Hải - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 0932405010  CQ: (058) 3613009

 Email: nthai.nh@khanhhoa.gov.vn

 

 

 

 Ông: Phan Ngọc Hoàng - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 01698923976

 

 

 

 

 Ông: Phạm Quốc Hưng - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ:  0978468560 

 Email: 

 

 

 

 Ông: Tô Trí Hữu - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 0982200022  CQ: (058) 3620535

 

 

 

 

 Ông: Trần Văn Lía - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 0905483986

 

 

 

 

 Ông: Trần Sương - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 01675190629

 

 

 

 

 Ông Phạm Tha - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 0935160855

 

 

 

 

 Ông: Đỗ Thiệt - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 01688993968

 

 

 

 

 Ông: Trương Thanh Trung - Đại biểu Hội đồng nhân dân

 DĐ: 01683594312  CQ: (058) 3613733

 

 

Kỷ niệm các ngày lễ lớnCổng Dịch vụ công Quốc giabaner phong chong dichDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC dành cho tổ chức, người dân và doanh nghiệpĐánh giá CCHC dành cho cán bộ, công chức, viên chứcHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dân
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

10/31/2020 11:17:33 AM

^ Về đầu trang