Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Hồ sơ ứng cử

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NINH PHỤNG NHIỆM KỲ 2021-2026 (Mẫu số 08/HĐBC-HĐND)

TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NINH PHỤNG NHIỆM KỲ 2021-2026 (Mẫu số 08/HĐBC-HĐND)

 

Mẫu số 08/HĐBC-HĐND

Ảnh

4cm x 6cm

TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

XÃ NINH PHỤNG NHIỆM KỲ 2021-2026

 1. Họ và tên thường dùng: ......................................................................................

2. Họ và tên khai sinh: ............................................................................................

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): .........................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh:………………………… 4. Giới tính:...........................

5. Quốc tịch: ...........................................................................................................

6. Nơi đăng ký khai sinh: ........................................................................................

7. Quê quán: ...........................................................................................................

8. Nơi đăng ký thường trú: .....................................................................................

Nơi ở hiện nay: .......................................................................................................

9. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: ...........................................................

Ngày cấp:............................................ Cơ quan cấp: ……………………………..

10. Dân tộc: ………………………………. 11. Tôn giáo: .....................................

12. Trình độ:

- Giáo dục phổ thông: .............................................................................................

- Chuyên môn, nghiệp vụ: ......................................................................................

- Học vị: ………………………………… Học hàm: ............................................

- Lý luận chính trị: ..................................................................................................

- Ngoại ngữ: ............................................................................................................

13. Nghề nghiệp hiện nay: .....................................................................................

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: ...................................

15. Nơi công tác: ....................................................................................................

16. Ngày vào Đảng: ………/……./ ....................................................................... Ngày chính thức: ……/…./………..; Số thẻ đảng viên .........................................

- Chức vụ trong Đảng: ............................................................................................

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) ..................................................................................

Lý do ra khỏi Đảng: ...............................................................................................

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể:.........................................

- Tên tổ chức đoàn thể: ...........................................................................................

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: .................................................................

18. Tình trạng sức khỏe: ........................................................................................

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: ................................

.................................................................................................................................

..................................................................................................................................

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):...........................................................................................................................

..................................................................................................................................

21. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):..................................................................

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):…………………….. nhiệm kỳ........

...............................................................................................................................

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng..…..năm ….......đến tháng…..năm………………..

………………………………

……………………………….

……………………………….

………………………………

………………………………

………………………………

……………………………….

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………………….

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………………………….

 

  

…………, ngày…..tháng…năm 2021

Ký tên

 

         

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Kỷ niệm các ngày lễ lớnCổng Dịch vụ công Quốc giabaner phong chong dichbineĐại hội đảngDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC dành cho tổ chức, người dân và doanh nghiệpĐánh giá CCHC dành cho cán bộ, công chức, viên chứcHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/9/2022 11:54:38 AM

^ Về đầu trang