Liên kết website
Bản đồ hành chính
ban do bac ho Cổng thông tin điện tửTỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử tỉnh Khánh HòaCổng thông tin điện tử chính phủHệ thống vb pháp luậtTruong xa
Thống kê truy cập
Tin tức

Xã Ninh Phụng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020

Xã Ninh Phụng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2020

          Năm 2020 là năm cuối cùng thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020, Chương trình cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 - 2020; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2020 UBND xã Ninh Phụng đã ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo, điều hành; công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đặc biệt quan tâm truyền thông về Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa; đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính trong nội bộ cơ quan; ngoài ra, định kỳ hàng tháng phân công lãnh đạo UBND xã kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực; thường xuyên tổ chức họp chuyên để đề ra các giải pháp chỉ đạo hiệu quả trong công tác cải cách hành chính.

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân

           Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020: Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định, chính sách do cơ quan có thẩm quyền ban hành; đã triển khai rà soát được 156 văn bản do HĐND và UBND xã ban hành; triển khai thực hiện quy định về xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Ninh Phụng năm 2020, định kỳ báo cáo thị xã đúng thời gian quy định. Tổ chức công khai, cập nhật thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức; đã tiến hành rà soát, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính, báo cáo kịp thời những vướng mắc, bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách thủ tục hành chính; thực hiện công khai địa chỉ và hướng dẫn tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của xã, trong năm, UBND xã không tiếp nhận được phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa trong năm qua đã đạt hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn đạt 99,6%, tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chiếm 0,4%. Xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và người lao động; quan tâm cử cán bộ công chức, không chuyên trách tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn, quản lý nhà nước và các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác cải cách tài chính công. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành; hiện nay, tại cơ quan có 100% cán bộ công chức, người lao động tác nghiệp trên hệ thống phần mềm E-Office, Trang thông tin điện tử được duy trì ổn định, hệ thống thư  điện tử công vụ được cán bộ công chức nghiêm túc sử dụng và có hiệu quả; triển khai áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động cơ quan. Kết quả năm 2020 công tác cải cách xã Ninh Phụng xếp loại tốt, chỉ số cải cách hành chính đạt 93,75%.

          Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, UBND xã Ninh Phụng sẽ tiếp tục rà soát sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo nguyên tắc, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính nhất là tuyên truyền tiện ích của Trung tâm Dịch vụ Hành chính công trực tuyến tỉnh, tuyên truyền hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ thanh toán trực tuyến. Tiếp tục đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Duy trì nghiêm việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo không có hồ sơ trễ hạn, tăng hồ sơ trả trước hạn cho công dân, từng bước nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./.

Lê Thị Thu Trinh

 

 

Họ tên*
Email*
Bình luận*
Kỷ niệm các ngày lễ lớnCổng Dịch vụ công Quốc giabaner phong chong dichbineĐại hội đảngDV công đọ 3tra cuu tinh trang su ly ho so Đánh giá CCHC dành cho tổ chức, người dân và doanh nghiệpĐánh giá CCHC dành cho cán bộ, công chức, viên chứcHệ thống một cửaEofficeso nghanh dia phuong Tra cuu tthcTra cuu van ban Tra cuu đo 3 Tra cuu hs mot cua Nộp trực tuyếnÝ kiến công dânLịch công tác
Tin nổi bật
THĂM DÒ Ý KIẾNVideo

12/7/2021 12:04:26 PM

^ Về đầu trang